Tag Archive | "den andre verdenskrig"

Tags: , , , , , , ,

Adolf Hitler ville skape verdens største by


Sentrum av Berlin skal rives, og det skal bygges opp en monstrøs metropol. Dette var Adolf Hitler sin visjon for ombyggingen av Det tredje riket sin hovedstad Berlin. I 1936 gav føreren Adolf Hitler en orde om det som skal være nazistenes mest omfattende bygging – han ville skape Tysklands nye verdenshovedstad, som han kalte Germania. I første omgang ønsket Adolf Hitler bare å oppføre en 117 meter høy triumfbue og en kuppelhall for 180 000 mennesker midt i byen, men arkitekten hans, Albert Speer, innså raskt at to så enorme bygninger ville være stygge fremmedlegemer i det forholdsvis flate Berlin. Det Peer i stedet foreslo var å innarbeide dem i et helt nytt bysentrum. Triumfbuen og kuppelhallen skulle omkranses av departementer, en krypt for Tysklands avdøde krigshelter, kinoer, teatere, togstasjoner og det man kalte for et prefektiv palé for Føreren Adolf Hitler. I løpet av de neste seks årene ble det Adolf Hitlers største fritidsfornøyelse å delta i planleggingen av Germania, som etter planen skulle stå ferdig i 1950.

Kolonner av arbeidere begynte i 1939 å rive de første husene. I alt skulle 50 000 leiligheter fjernes for å gi plass til Germania. De berlinerne som ble tvunget til å flytte, fikk et nytt hjem i jødisk-eide leiligheter. Beboerne der hadde i stedet endt opp i såkalte kz-leirer. På samme tid reiste Speers representanter rundt til steinbrudd i Norge og Sverige for å bestille tusenvis av granittblokker. Arbeidet med Germania fortsatte helt fram til 1942, da krigen satte en stopper for Hitlers utopiske planer.

Posted in HistorieComments (0)

Tags: , , , , ,

Tidlig brev avslører Adolf Hitlers jødehat


Et brev fra 1919 der Adolf Hitler for første gang avslører sin antisemittiske synspunkter er kjøpt inn av Simon Wiesenthal-senteret som ligger i USA. Den gang dette brevet ble skrevet, arbeidet Hitler for hæren i München. Oppdraget besto blant annet i å vekke patriotiske følelser hos tyske soldater etter nederlaget i første verdenskrig. Han kartla også høyreekstreme grupper i nærområdet.

Innholdet i brevet er kjent fra før.Det finnes nemlig en kopi i et arkiv i München – et dokument som hittil har vært oppfattet som originalen. I brevet skriver Hitler blant annet at det ikke holder med tilfeldige pogromer mot jøder – jødene må fjernes fra Tyskland. Dokumentet ble funnet i slutten av andre verdenskrig av en amerikansk soldat i Nürnberg. Det har Hitlers signatur, og Simon Wiesenthal-senterets eksperter er overbeviste om at underskriften er ekte. Brevet kostet 900000 kroner og blir en del av senterets utstilling om Holocaust.

 

Posted in HistorieComments (0)