Arkiv | Vitenskap

Hva er liv og hva må til for at det skal oppstå?

Hva er liv og hva må til for at det skal oppstå?


Hva er liv – og hva må til for at det skal oppstå? Det første spørsmålet er det enda ikke funnet noe entydig svar på, ettersom livet består av en rekke grensetilfeller. Til gjengjeld tyder alt på at livet ganske enkelt oppstår så snart betingelsene er til stede, slik det skjedde på jorden for cirka fire milliarder år siden.

Alle kan se at dyr er levende. De kan bevege seg, lage lyder og spise, men trær er også levende selv om de verken kan gå eller snakke, så hva må man egentlig kunne for å være levende? I dag peker vitenskapsfolk på en rekke karakteristika: Liv er avgrenset av fødsel og død, det må ha plass, er oppbygd av en eller flere celler, kan opprettholde seg selv med energiomsetning og stoffskifte, dele seg, gi arvelige egenskaper videre, utvikle seg og sanse miljøet. Men teorien er ikke tilstrekkelig og svekkes av grensetilfeller som har noen, men ikke alle trekkene.

Virus kan for eksempel dele seg, gi arvelige egenskaper videre og utvikle seg, men er ikke en celle. Dessuten mangler virus andre karakteristiske trekk som sansing og stoffskifte og kan bare leve i kraft av en levende organisme der de kan kapre det indre celleapparatet og få det til å produsere nye virus. Bakterier som er så små at 200 000 av dem får plass på et punktum, er derimot levende. De kan omsette energi, sanse, bevege seg, reprodusere og utvikle seg.

Livet har mange fasetter, og vitenskapen har i dag mye større innsikt i betingelsene for liv slik vi kjenner det på jorden, enn for bare få år siden. Likevel er det tilsynelatende enkle spørsmålet om hva liv er, fortsatt vanskelig å svare på for forskere og filosofer.

Livets tre krav (Energi, Karbon og Vann)

Energi

Alt levende må ha energi. Ikke bar når de levende organismene blir skapt, men også senere, når de skal bevege og reprodusere seg. De eldste livsformene utvant en enkel form for energi av uorganiske stoffer som jern og svovel, men da fotosyntesen oppsto, fikk livet med ett adgang til en mye større energikilde. Med fotosyntesen kan organismer ganske enkelt høste sollysets energi og bruke den til å omdanne karbondioksid i luften til energi i form av sukker. De fleste organismene forbrenner sukker i en prosess som kalles aerob respirasjon, der karbondioksid føres tilbake til atmosfæren. Dermed har man bygd opp et globalt system der energien høstes for så å brukes på ny.

Karbon

Livet krever visse byggeklosser. På jorden er alt liv basert på grunnstoffet karbon, som utgjør omtrent én prosent av jordens samlede masse. Livets grunnleggende byggestein er molekyler som for eksempel DNA og proteiner. De er alle bygd opp av karbon kombinert med de fem grunnstoffene oksygen, nitrogen, hydrogen, svovel og fosfor. Disse må altså være til stede. Videre er andre grunnstoffer som jern, magnesium og klor avgjørende for at livets biokjemiske reaksjoner skal finne sted i cellene. Alle grunnstoffene som livet bygger på er samtidig de mest utbredte i universet.

Vann

Flytende vann er nødvendig for alt liv på jorden. Vann har et høyt kokepunkt, og er flytende ved store temperatursvingninger, noe som gjør det til et perfekt løsemiddel. Et slikt stoff er helt avgjørende for eksistensen til alt liv. Liver består nemlig av en rekke kjemiske prosesser som bare kan oppstå hvis kroppens molekyler kan løses opp slik at de kan inngå i nye relasjoner. Der antas at en femtedel av vannet på jorden ble brakt hit med iskledde asteroider og kometer for flere milliarder år på siden.

 

Stikkord: , , , , , ,

Skrevet i Vitenskap1 kommentar