Fellesforbundet streiker for retten til å forhandle

Det er ille å se at Petter Stordalen ikke kan akseptere at sine ansatte skal få lov til å forhandle med sin arbeidsgiver. Lokale forhandlinger ønsker ikke Stordalen skal være mulig på sine hoteller. Han er nok ikke den eneste eieren av hoteller i Norge som ikke ønsker slike lokale forhandlinger. Kaptalistene skal jo tross alt tjene mest mulig penger, og de ansatte klarer seg så vidt på den lønnen de har i måneden.

Petter Stordalen og andre hotelleiere i Norge har gledelig stilt opp i media med et bredt glis om munnen når resultater for hotellene blir lagt fram. Kanskje skulle Petter Stordalen og andre hotelleiere dele litt av overskuddet med de som gjør mye av jobben? Det er sikkert for mye å forlange, for Stordalen & Co har vel et nytt investeringsprosjekt på gang. Ja, det skal vel bygges en ny villa til eget forbruk.

Petter Stordalen

Det er godt mulig at Petter Stordalen skal spare til en ny bil. Han har jo tross alt jobbet hardt for de pengene han har tjent.

Nyheter


Leave a Reply