Egypterne stylet håret med fett

Undersøkelser av mumier viser at de gamle egypterne var overraskende opptatt av å holde frisyren på plass. Selv etter døden var det avgjørende for egypterne at frisyren satt prefekt. Og deres foretrukne stylingprodukt besto av fett. Det viser en ny, oppsiktsvekkende undersøkelse foretatt av arkeologen Natalie McCreesh fra universitetet i Manchester. McCreesh og hennes kolleger undersøkte hårprøver fra 18 egyptiske mumier. De eldste var rundt 3500 år gamle, mens mesteparten hadde en alder på rundt 2300 år og stammet fra perioden da Egypt ble styrt av gresk-makedonske faraoer. Da forskerne finstuderte håret med lys og elektronmikroskoper, fant de ut at halvparten av prøvene hadde spor etter en fettaktig substans som egypterne har brukt til å holde hårlokkene på plass.

I følge McCreesh ble fettet både funnet på de kunstig balsamerte mumiene og på de mumiene som var blitt konservert naturlig av å ligge begravd i den tørre ørkensanden. Hennes konklusjon er derfor at «fettgeleen» var et skjønnhetsprodukt som ble brukt mens egypterne var i live, men også som en del av balsameringsprosessen. Samtidig viste analysene at balsameringsmidlene som ble funnet på mumienes kropper, ikke fantes i håret. Ifølge McCreesh må håret derfor ha blitt lagt som en separat del av balsameringen. Forskerne vil nå prøve å finne ut mer nøyaktig hva det spesielle hårfettet består av.

Historie


Leave a Reply