Per Sandberg mener at politiet får for mye penger

Det er en merkelig kritikk Frps nestleder Per Sandberg kommer med. Han mener at politiet får for mye penger. Jeg kan skjønne at kritikken kommer fra Per Sandberg, for det er ikke en mann med mye vett i skallen. Nestlederen sier at han vil ha en radikal omlegging av politiet. Han mener at politiet får alt for mye midler sammenlignet hva det norske folk får tilbake. Jeg legger merke til at Per Sandberg ikke tenker over at det er en stor forskjell å ha politifolk i drift i et land som Norge, enn for eksempel i Pakistan. Dette er nok noe denne merkelige politikeren Per Sandberg burde tenke over! En annen ting er at Fremskrittspartiet alltid har snakket om at politiet bør få mer ressurser, men nå mener de det motsatte. Hvor er logikken, Per Sandberg?

Det at Per Sandberg vil redusere antall politidistrikt fra 27 til 6 viser jo hvor lite innsikt denne mannen har. Jeg ser ikke noe poeng i å redusere antall politidistrikt i Norge, ettersom vi er et ganske stort land målt i areal. Hvis Per Sandberg kunne kommet med noen gode argumenter for å redusere antall politidistrikt, så kunne jeg nok sett på saken. Han gir ingen gode argumenter for at vi i Norge skal ha færre politidistrikt. Per Sanberg uttaler også at han vil at politifolk skal stå lengre i arbeid. Nå er pensjonsalderen 57 år for politifolk.

Nyheter


Leave a Reply